«Ιερά και θρησκευτικές τελετουργίες στη Μυκηναϊκή Περίοδο» – Παρουσίαση βιβλίου στον Βόλο