Τεῦχος 14

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ τῶν Ὡραίων Τεχνῶν εἶναι θεωρητικὸ περιοδικό. Ἐκδίδεται τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο.

Ἕνα κείμενο τοῦ Γκίλμπερτ Ἄτσκαρ γιὰ τὴν Θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης (σὲ μετάφραση Γιώργου Καλογερόπουλου) ποὺ πλαισιώνεται ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ Θανάση Παπαθανασίου, καὶ τὰ πεζὰ τοῦ Ἀντώνη Καραΐσκου καὶ τοῦ Δημήτρη Μαγριπλῆ, ἀλλὰ καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Βασιλικὸ Ἀνδριάντα τοῦ βυζαντινοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη ἔρχεται νὰ συναντήσει τὴν ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου γιὰ τὴν φιλοκαλικὴ κίνηση καὶ τὸν νεοελληνικὸ διαφωτισμό, τὴν ἑστίαση τοῦ Εὐάγγελου Σταυρόπουλου στὴν ματιὰ τοῦ Κ.Σ. Σόκολη γιὰ ἕναν αὐτοκρατορικὸ «ἀντιδυτικισμό» καὶ τὴν ἐμμονὴ τοῦ Βασίλη Ξυδιᾶ σὲ ἕναν ἑλληνισμὸ πέραν τῆς ὅποιας «ἐθνικῆς ταυτότητας». Σ’αὐτὸ τὸ τεῦχος θὰ βρεῖ κανεὶς τὶς ἐνδιαφέρουσες παρεμβάσεις τοῦ Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Χρ. Δάλκου, Θανάση Γαλανάκη , Μιχάλη Πάτση , τὴν παρουσίαση ἑνὸς διηγήματος τοῦ Ν. Φωκᾶ ἀπὸ τὴν Τασούλα Καραγεωργίου καὶ θὰ χαρεῖ τὰ λογοτεχνικὰ κείμενα τῶν Ι.Σ. Ρώσση, Σ. Γεωργίου, π. Δ. Μαϊστράλη, Ἐλισσαίου Γκρίλλα, Ἀντώνη Παπαβασιλείου, Εὐσταθίας Δήμου, Ρωμανοῦ, Χρ. Ἀναγνωστόπουλου, Εὐαγγελίας Παπαθανασίου. Στὸ τεῦχος φιλοξενοῦνται οἱ ζωγραφιὲς τοῦ Γιάννη Καστρίτση ποὺ εὐγενικὰ μᾶς παραχώρησε.
Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ στὶς Ἐκδόσεις Μαΐστρος!

Πρόσωπα

Γιάχια Χάκι

Αιγύπτιος Λογοτέχνης


Ανήκει σε μια μικρή ομάδα ταλαντούχων συγγραφέων που, μισό αιώνα πριν, έθεσε τα θεμέλια για τη λογοτεχνική αναγέννηση της Αιγύπτου. Θεωρείται ο πατέρας του διηγήματος –το πρώτο του διήγημα δημοσιεύτηκε το 1925– και πρωτοπόρος διηγηματογράφος στον αραβικό κόσμο.

Δείτε περισσότερα...

Blog