Εκδόσεις Μαϊστρος
Αρχιπελάγους 13, 152 36 Νέα Πεντέλη
Τηλ.: 210 8104262 
Fax: 210 8104261
e-mail: contact@maistros.infoMaistros
Publications
13 Archipelagous st., 152 36 New Pendeli-GR
Tel.: 0030 210 8104262  Fax: 0030 210 8104261